Για εκδότες

Η ιστοσελίδα σας στην AdNow

Πως ξεκινάω;

Τι κάνει ο JS κώδικας;

Τι κάνω όταν έχω προσθέσει τον Javascript κώδικα στην ιστοσελίδα μου, αλλά οι διαφημίσεις σας δεν εμφανίζονται;

Ποια είναι η καλύτερη τοποθεσία των διαφημίσεων της Adnow στην ιστοσελίδα μου;

Που πρέπει να τοποθετήσω το αρχείο ελέγχου;

Πόσες σελίδες επιτρέπεται να προσθέσω στο σύστημα;

Πως πρέπει να τοποθετήσω το διαφημιστικό κώδικα στην ιστοσελίδα μου;

Εάν έχω αλλάξει τις ρυθμίσεις του διαφημιστικού βίντζετ (δημιουργικού), θα πρέπει να επανατοποθετήσω τον κώδικά του μέσα στον κώδικα της ιστοσελίδας μου;

Μπορώ μόνος μου να φιλτράρω το διαφημιστικό περιεχόμενο;

Μπορούν οι διαφημίσεις της Adnow και της Google Adsense να είναι αναρτημένες ταυτόχρονα;

Σε πόση ώρα ολοκληρώνεται ο έλεγχος της ιστοσελίδας;

Γιατί η ιστοσελίδα μου απορρίφτηκε; Μπορώ να την προσθέσω ξανά;

Πως μπορώ να προσθέσω και να ρυθμίσω ένα δημιουργικό;

Πως να προσθέσω την ιστοσελίδα μου στο σύστημα;