Πολιτική cookie

Η πολιτική της Adnow για την χρήση αρχείων cookie και των παρόμοιων τεχνολογιών 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί αρχεία cookie και τις παρόμοιες τεχνολογίες, για να διευκολύνει στο μέγιστο τη χρήση της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες, παρέχοντας εξατομικευμένες πληροφορίες, απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις τους στον τομέα μάρκετινγκ και προϊόντων, και βοηθώντας την πρόσβασή τους σε επιθυμητές πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα συμφωνείτε στην χρήση αρχείων cookie σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση αναφορικά με το παρόν είδος των αρχείων. Εάν δεν συμφωνείτε με την χρήση εκ μέρους μας τέτοιου είδους αρχείων, παρακαλούμε να ρυθμίσετε αναλόγως τον περιηγητή σας ή να απέχετε από την χρήση της adnow.com. 


Τι είναι τα αρχεία cookie και παρόμοιες τεχνολογίες; 

Το αρχείο cookie είναι ένα μικρό αρχείο που συνήθως αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Το αρχείο αυτό αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για την επίσκεψη της ιστοσελίδας. Τα αρχεία cookie χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την αποκόμιση των στατιστικών πληροφοριών. 

Εμείς και οι προμηθευτές μας μπορούμε να χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας διαφορετικά είδη αρχείων cookie: 

∙ Αυστηρά απαραίτητα αρχεία cookie. Τα αρχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, διευκολύνουν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και δεν συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν συμφωνήσετε στην χρήση αυτού του είδος αρχείων, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των επιμέρους στοιχείων του. 

· Αρχεία cookie που αφορούν την παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και την ανάλυση. Τα αρχεία αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας, δίνοντάς μας τις πληροφορίες για τα μέρη της που έχουν επισκεφτεί και το χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα, καθώς και τα προβλήματα στη λειτουργία του ιστότοπου, όπως, π. χ., μηνύματα σφαλμάτων. Αυτό θα μας βοηθήσει να καλυτερέψουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Αρχεία cookie που αφορούν την ανάλυση μας βοηθούν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών κομπανιών και να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων για όσους δείξουν ενδιαφέρον για τη διαφήμισή μας. Αυτό το είδος των αρχείων cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας. Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και αναλύονται είναι ανώνυμες. 

· Λειτουργικά αρχεία cookie. Αυτά τα αρχεία cookie μας επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών που επιστρέφουν στην ιστοσελίδα μας, να επιλέγουμε περιεχόμενο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας και να σας καλωσορίζουμε με το όνομά σας. Εάν μπλοκάρετε αυτό το είδος αρχείων, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να περιορίσει την πρόσβαση στο περιεχόμενό της. 

· Διαφημιστικά αρχεία cookie. Μέσα σε αυτά τα αρχεία cookie αποθηκεύονται πληροφορίες για τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεών σας στις ιστοσελίδες μας, καθώς και πληροφορίες για τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις που επιλέξατε να δείτε. Ένας από τους στόχους που θέτουμε είναι να απεικονίζουμε στις ιστοσελίδες μας περιεχόμενο που να ταιριάζει στο μέγιστο στις προτιμήσεις σας (για αυτό το σκοπό εμείς και οι προμηθευτές μας προσελκύουμε συνεργάτες όπως τα πληροφοριακά δίκτυα, πλατφόρμες διαχείρισης  δεδομένων και ανάλυσης της ζήτησης, που βοηθούν στην επεξεργασία τέτοιου είδος πληροφοριών). Εάν, παραδείγματος χάριν, διαβάζετε σελίδα της ιστοσελίδας μας αφιερωμένη σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, μπορούμε να κάνουμε έτσι, ώστε σε όλες τις ιστοσελίδες μας ή και σε άλλες ιστοσελίδες να βλέπετε διαφήμιση με αυτό (ή σχετικό) προϊόν και σχετικές υπηρεσίες. Εμείς, οι προμηθευτές των υπηρεσιών μας και οι συνεργάτες μας μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια των πιο πάνω αναφερθέντων αρχείων cookie, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχουμε αποκτήσει από τρίτα πρόσωπα με στόχο την παροχή των διαφημίσεων προς εσάς. 


Με ποιο τρόπο συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται άλλες πληροφορίες; 

Εμείς και οι προμηθευτές των υπηρεσιών μας μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα αρχεία cookie για διάφορους στόχους, συμπεριλαμβανομένων: 

· Για να διευκολύνουμε σε μας ή σε τρίτα πρόσωπα την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικές με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα. 

· Για επεξεργασία των παραγγελιών σας. 

· Για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά σας κατά την επίσκεψη των σελίδων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας. 

· Για να σας παρέχουμε διαφημίσεις, μηνύματα και περιεχόμενο φτιαγμένα από μας ή τρίτα πρόσωπα στην παρούσα ιστοσελίδα ή σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, παίρνοντας υπόψη τις προτιμήσεις σας. 

· Για να σας βοηθάμε στην απόκτηση των πληροφοριών που αναζητάτε. 

· Για να προσδιορίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών και το πώς αυτοί χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και την καλύτερη κατανόηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών. 


Για ποιο χρονικό διάστημα τα αρχεία cookie διατηρούνται στον υπολογιστή μου; 

Κάποια από τα αρχεία cookie δημιουργούνται από τη στιγμή της εισόδου σας στην ιστοσελίδα και διαγράφονται αυτόματα με το κλείσιμο του περιηγητή. Αυτού του είδος cookie ονομάζονται «προσωρινά». 

Άλλα αρχεία cookie μένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας και μετά το κλείσιμο του περιηγητή. Αυτού του είδος cookie ονομάζονται «μόνιμα». Η διάρκεια αποθήκευσης των μόνιμων αρχείων cookie διαφέρει από το είδος τους. Εμείς και άλλες εταιρείες χρησιμοποιούμε τα μόνιμα αρχεία cookie για διάφορους σκοπούς: π.χ., για να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο συχνά επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή πόσο συχνά επανέρχεστε σ’ αυτές, πως με την πάροδο του χρόνου αλλάζει ο χαρακτήρας χρήσης των ιστοσελίδων μας, καθώς και για την εκτίμηση της αποδοτικότητας των διαφημίσεων. 


Ποιος αποθηκεύει τα αρχεία cookie στη συσκευή μου; 

Τα αρχεία cookie μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή σας από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας Adnow.com. Τα συγκεκριμένα αρχεία cookie ονομάζονται «προσωπικά». Κάποια από τα αρχεία cookie μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή σας από άλλους διαχειριστές και ονομάζονται cookie «τρίτων προσώπων». Εμείς και τρίτα πρόσωπα μπορούμε να χρησιμοποιούμε αρχεία cookie για να βλέπουμε πότε επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, πως αλληλεπιδράτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις διαφημίσεις και το υπόλοιπο περιεχόμενο. Με τη βοήθεια των αρχείων cookie μπορούν να συγκεντρώνονται και να χρησιμοποιούνται γενικευμένες πληροφορίες που δεν συμπεριλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. πληροφορίες για το λειτουργικό σας σύστημα, την έκδοση του περιηγητή σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία έγινε η μεταβίβαση στην ιστοσελίδα μας, καθώς και εάν η μεταβίβαση αυτή έγινε μέσω από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διαφήμιση). Χάριν σ’ αυτό μπορούμε να σας παρέχουμε ευρύτερες δυνατότητες και να αναλύσουμε τις ηλεκτρονικές διαδρομές επίσκεψης ιστοσελίδων. Η τεχνολογία αυτή βοηθάει να μετρήσουμε τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται μια συγκεκριμένη υπηρεσία, ακολουθώντας το σύνδεσμο από συγκεκριμένο μπάνερ, σύνδεσμο κειμένου ή σύνδεσμο εικόνας που εμπεριέχονται σε ενημερωτικό δελτίο. Εκτός αυτού αποτελεί εργαλείο για τη συγκέντρωση γενικευμένων στατιστικών για την χρήση της ιστοσελίδας με στόχο τη στατιστική έρευνα και βοηθάει στη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και στο να σας προσφέρουμε διαφημίσεις που να ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σας, όπως αναλυτικά περιγράφεται από κάτω. 


Με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται η διαδικτυακή και η κινητή διαφήμιση; 

Εμείς μαζί με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μας εταίρων και προμηθευτών των υπηρεσιών, συμμετέχουμε στην προσανατολισμένη προς τα ενδιαφέροντα των χρηστών διαφημιστική δραστηριότητα, παρέχοντας διαφήμιση και εξατομικευμένο περιεχόμενο που κατά τη γνώμη μας και τη γνώμη άλλων διαφημιστών θα είναι ενδιαφέροντα για σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τα αρχεία cookie που δημιουργούνται από τους προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε μας ή σε τρίτες εταιρείες, καθώς δεν ελέγχουμε την χρήση τους και την πολιτική τρίτων προσώπων. Οι διαφημίσεις μπορούν να σας προτείνονται σύμφωνα με τη συμπεριφορά σας στο Διαδίκτυο, όπως η συμπεριφορά σας κατά την αναζήτηση, αντίδραση στις διαφημίσεις μας ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί, η γεωγραφική σας τοποθεσία ή άλλες πληροφορίες. Τέτοιες διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται τόσο στην ιστοσελίδα μας, όσο και σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων. Οι τεχνολογικοί μας εταίροι, με τους οποίους εμείς συνεργαζόμαστε, και οι οποίοι μας βοηθούν να διεξάγουμε διαφημιστικές καμπάνιες που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας, μπορούν να είναι μέλη αυτορρυθμιζόμενων οργανισμών. Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε και διαφημίσεις τρίτων προσώπων, ανάλογα με τις σελίδες που επισκέπτεστε και τη συμπεριφορά σας στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες ιστοσελίδες. 


Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τα αρχεία cookie; 

Οι περισσότεροι περιηγητές εξορισμού είναι ρυθμισμένοι να δέχονται αρχεία cookie. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπλοκάρετε τα cookie ή να λαμβάνετε προειδοποίηση κάθε φορά πριν αυτά εγκατασταθούν στη συσκευή σας. Παρακαλούμε να ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του περιηγητή σας για να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του που αφορούν τα αρχεία cookie. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookie που εμείς χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εργασία σας στο διαδίκτυο, ενώ στην adnow.com πιθανώς να μη λαμβάνετε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές για την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας (π.χ. υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο κτλ.), πρέπει να σιγουρευτείτε πως ο κάθε περιηγητής σε κάθε συσκευή είναι ρυθμισμένος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας για τη λειτουργία των αρχείων cookie.