Όροι χρήσης

Η ADNOW LLP (αναφερόμενη από εδώ και στο εξής ως η Adnow.com ή Adnow) είναι διαφημιστικό πρακτορείο που αποτελεί έναν τόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκδοτών και των διαφημιστών εγγεγραμμένων στην ιστοσελίδα Adnow.com (αναφερόμενη εδώ και ως «ιστοσελίδα» ή «υπηρεσία»).

Η χρήση της ιστοσελίδας Adnow.com διεξάγεται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης της ιστοσελίδας (αναφερόμενους στο εξής και ως «όροι» ή «κανόνες»). Οι παρόντες όροι ισχύον και για τη δοκιμαστική χρήση της υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την παρούσα υπηρεσία εκφράζετε την πλήρη συμφωνία σας με τους κάτωθι όρους. Εάν διαφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση αυτής της υπηρεσίας.

Οι παρόντες όροι συμπεριλαμβάνουν όρους χρήσης της ιστοσελίδας από τους εκδότες ιστοσελίδων και τους διαφημιστές.

Η Adnow.com διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τους όρους χρήσης, δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα, χωρίς επιπλέον ανακοινώσεις στους διαφημιστές και εκδότες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλους τρόπους.

Είναι υπ’ ευθύνη του χρήστη να ελέγχει τακτικά την ιστοσελίδα Adnow.com για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης. Εάν μετά τη δημοσίευση των αλλαγών στην ιστοσελίδα ο χρήστης συνεχίζει να την χρησιμοποιεί, εξυπακούεται ότι συμφωνεί με τις αλλαγές αυτές.

Κανόνες δημιουργίας και χρήσης λογαριασμού στην Adnow.com

Κάνοντας εγγραφή στην ιστοσελίδα επιβεβαιώνετε και εγγυάστε πως είστε 18 ετών ή άνω, ή πως σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας διαμονής σας η ηλικία σας σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία, η κατάσταση της υγείας σας το επιτρέπει, κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Εάν εκπροσωπείτε τα συμφέροντα νομικού προσώπου για το οποίο δημιουργείτε το λογαριασμό, εγγυάστε πως είστε νόμιμος εκπρόσωπος αυτού του νομικού προσώπου.

Ο κάτοχος του λογαριασμού φέρει πλήρη ευθύνη για την χρήση του και είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανόνες που αναφέρονται στους παρόντες κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους χρήσης της ιστοσελίδας Adnow.com που έχουν δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

Κατά τη δημιουργία καινούριου λογαριασμού θα πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, να δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης, να μας παρέχετε τα δικά σας στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τα στοιχεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή των πληρωμών. Εγγυάστε πως κατά την εγγραφή σας στο σύστημα χρησιμοποιείτε την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ότι τρίτα πρόσωπα δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν και το λογαριασμό σας.

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο σύστημα η Adnow.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε σας χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση την χρήση ορισμένων ονομάτων χρήστη ή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Φέρετε την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων σας και δεσμεύεστε να κρατάτε απόρρητα τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά στοιχεία του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων η Adnow.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το λογαριασμό σας. Συμφωνείτε αμέσως να ειδοποιήσετε την Adnow.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενης αλλά όχι περιοριζόμενης σε κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον κωδικό σας. Επιπλέον αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι θα φέρετε ευθύνη για όλες τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσετε κάνοντας χρήση του λογαριασμού χρήστη που δημιουργήσατε στο σύστημα.

Η Adnow.com διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό συμπεριλαμβάνουν, αλλά όχι περιορίζονται στην παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε από αυτούς τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων όρων πληρωμών, καθώς και εάν είναι αδύνατη η διασταύρωση οποιωνδήποτε στοιχείων που παρέχετε στην Adnow.com ή εάν κρίνουμε πως οι πράξεις σας παραβιάζουν το νόμο, είναι δόλιες, προσβλητικές ή μπορούν να προκαλέσουν νομική ευθηνή ή άλλη ζημιά στην Adnow.com ή άλλο πρόσωπο.

Στατιστικά

Οι κάτοχοι των λογαριασμών μπορούν να βλέπουν τις διαδραστικές αναφορές στα πλαίσια του συστήματος στατιστικών αναφορών της Adnow.com. Σε όλες τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιούμε τις εγκεκριμένους μεθόδους και πρακτικές ώστε να κατευθύνουμε και να μετρούμε τη ροή δεδομένων.

Το παρόν συμφωνητικό και οι μελλοντικές επαφές της Adnow.com με τους διαφημιστές και τους εκδότες πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Η Adnow.com σας παρέχει μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης της ιστοσελίδας για διεξαγωγή διαφημιστικής δραστηριότητας, χωρίς να σας δίνει το δικαίωμα για οποιεσδήποτε άλλες εμπορικές συναλλαγές ή άλλους τρόπους χρήσης της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της.

Η άδειά σας ισχύει μέχρι τη λήξη χρήσης της ιστοσελίδας ή μέχρι την παραβίαση από σας οποιουδήποτε όρου χρήσης της ιστοσελίδας, στην οποία περίπτωση η Adnow.com δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει ειδοποίηση για τη λήξη της άδειας.

H Adnow.com ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας διατηρεί και άλλα δικαιώματα εκτός από τα παραπάνω αναφερθέντα.

Κανόνες και περιορισμοί

Με την χρήση της ιστοσελίδας και του λογαριασμού σας σ’ αυτήν συμφωνείτε:

• Να δεχθείτε τους όρους της Adnow.com που την απαλλάσσουν από την ευθηνή σε περιπτώσεις σφαλμάτων στις στατιστικές αναφορές (αποδέχεσθε και συμφωνείτε πως η επαναμέτρηση των στατιστικών γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που αφορούν σφάλματα επεξεργασίας, δόλια χτυπήματα κτλ.). Η ενημέρωση του υπολοίπου κατά κανόνα δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο, αλλά ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον τα στατιστικά της Adnow.com θεωρούνται τα μόνα έγκυρα·

• Να μας ειδοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην περίπτωση που θέλετε μόνιμα να κλείσετε το λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε στην ιστοσελίδα μας·

• Να δεχθείτε τους όρους της Adnow.com σχετικά με τις πληρωμές κτλ., αναρτημένους στην ιστοσελίδα ή απεσταλμένους σε σας από την Adnow.com μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

• Να μην παραβιάζετε τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της πολιτικής απορρήτου ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνητικού ή κανόνα αναρτημένων στην Adnow.com·

• Να μην παραβιάζετε οποιουσδήποτε σχετικούς κανόνες, διατάγματα ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι περιοριζόμενων στους κανόνες που ρυθμίζουν διαφημιστική δραστηριότητα, οικονομικές υπηρεσίες, προστασία δικαιωμάτων καταναλωτών, αθέμιτο διαγωνισμό, απαγόρευση των διακρίσεων, ρατσισμό, εθνικισμό·

• Να μην προωθείτε παραποιημένα προϊόντα, υπηρεσίες, σχήματα ή διαγωνισμούς (π. χ. σχήματα για γρήγορο χρηματικό κέρδος, δόλια γράμματα, οικονομικές πυραμίδες, κτλ.) και να μη συμμετέχετε σε οποιαδήποτε άλλα δόλια σχήματα·

• Να μην παραβιάζετε πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικαιώματα που αφορούν τη δημοτικότητα ή το απόρρητο οποιουδήποτε προσώπου·

• Να μην παραβιάζετε το απόρρητο και να μην κοινοποιείτε τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στις άλλες πλευρές·

• Να διαγράφετε οποιαδήποτε δεδομένα κατά την ανάρτηση των διαφημίσεων, εάν αυτά είναι δυσφημιστικά, πορνογραφικά, περιέχουν απειλές ή παροτρύνουν σε βία, εξευτελίζουν την τιμή και την αξιοπρέπεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία, περιέχουν ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Απαγορεύεται

• Να συλλέγετε ή να διανέμετε οποιαδήποτε πληροφορία για οποιουσδήποτε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας ή κατόχους των λογαριασμών, συμπεριλαμβανόμενων αλλά όχι περιοριζόμενων σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες, και να χρησιμοποιείτε τέτοιες πληροφορίες για κερδοσκοπικό σκοπό, χωρίς πρώτα να λάβετε έγκριση από αυτούς τους χρήστες ή τους κατόχους λογαριασμών·

• Να προτείνετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να προωθείτε οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενων αλλά όχι περιοριζόμενων σε οποιαδήποτε πορνογραφικά υλικά ή υπηρεσίες, ή οποιαδήποτε άλλα υλικά ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς ηλικίας, είναι ακατάλληλα για ανηλίκους, κτλ.·

• Να αυξάνετε τεχνητά τον αριθμό των κλικ ή να χρησιμοποιείτε δόλιους μεθόδους για την αύξηση του αριθμού τους, δια χειρός ή με χρήση λογισμικού·

• Να δημιουργείτε καινούριο λογαριασμό χρήστη στην Adnow.com στην περίπτωση που ο προηγούμενος λογαριασμός σας έκλισε λόγω παραβίασης των κανών·

• Να παραποιείτε τους τίτλους ή να αλλοιώνετε με άλλους τρόπους τα αναγνωριστικά, με σκοπό να συγκαλύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της ιστοσελίδας·

• Η τροποποίηση, η προσαρμογή, η μετάφραση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η αποσυμπίληση, η αποσυναρμολόγηση ή άλλη απόπειρα ανάκτησης και αντιγραφής του πηγαίου κώδικα της ιστοσελίδας, του λογισμικού ή της τεχνολογίας της, καθώς και η προσπάθεια να δημιουργήσετε ένα υποκατάστατο ή παρόμοια υπηρεσία, προϊόν ή ηλεκτρονική ιστοσελίδα με την χρήση ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τις τεχνολογίες που συνδέονται με αυτήν·

• Να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, να υποκλέψει οποιαδήποτε συστήματα, δεδομένα και πληροφορίες ή να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε συσκευές, λογισμικό ή διαδικασίες που μπορούν να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο, τα γραφικά, η σχεδίαση, η σύσταση και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της ιστοσελίδας Adnow.com προστατεύονται βάση του νόμου πέρι πνευματικών δικαιωμάτων. Η αντιγραφή ολόκληρης ή κάποιου μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητώς.

Διαφημιστικό περιεχόμενο

Ως διαφημιστής φέρετε πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο που στέλνετε για την προβολή μέσω της διαφημιστικής πλατφόρμας Adnow. H Adnow.com δεν ελέγχει το περιεχόμενο και δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, εγκυρότητα και την ποιότητά του. Επ’ ουδενί λόγω η Adnow.com φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που προβάλλεται από τους διαφημιστές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε οποιαδήποτε σφάλματα και ορθογραφικά λάθη, καθώς και οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την χρήση του διαφημιστικού περιεχομένου. Συμφωνείτε πως η χρήση του θα γίνει αποκλειστικά υπ’ ευθηνή σας.

Παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή να σας παραπέμπει σε ιστοσελίδες διαχειριζόμενες από τρίτα πρόσωπα («ιστοσελίδες τρίτων προσώπων»). Δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων προσώπων και τα χαρακτηριστικά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων αυτών των προσώπων. Χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες αυτών των προσώπων υπ’ ευθύνη σας.

Ζημιές

Δεσμεύεστε να αναπληρώσετε στην Adnow.com όλες τις ζημιές σε περίπτωση οποιωνδήποτε παραπόνων, κατηγοριών, δαπανών ή απρόβλεπτων εξόδων (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων), εάν αυτά προκύψουν από: α) κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας· β) κακόβουλη χρήση λογισμικού· γ) παραβίαση της παρούσας συμφωνίας.

Πολιτική πληρωμών

Κατά την εγγραφή τους οι χρήστες καλούνται να εισάγουν το πραγματικό τους ονοματεπώνυμο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για σφάλματα πληρωμών που μπορεί να προκύψουν λόγω ασυμφωνίας των στοιχείων πληρωμών που δηλώνετε με τα πραγματικά σας στοιχεία. Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί πληρωμές σε τρίτα πρόσωπα.

Ο σχηματισμός των πληρωμών γίνεται μια φορά την εβδομάδα για εκδότες οι Adnow λογαριασμοί των οποίων έχουν φτάσει το ελάχιστο πληρωτέο όριο μέχρι την Κυριακή που προηγείται της ημέρας σχηματισμού της πληρωμής. Οι όροι πληρωμών ενδέχεται να αλλάξουν από την Adnow.com ανά πάσα στιγμή. Το ελάχιστο πληρωτέο όριο είναι 20$. Ο εκδότης είναι υπεύθυνος για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων πληρωμών του. Οι προμήθειες των συστημάτων πληρωμών επιβαρύνουν τον εκδότη. Η Adnow.com διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει ή και να εκμηδενίσει μέρος ή όλο το υπόλοιπό σας σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας βρεθεί ύποπτος για την παραβίαση των κανών λειτουργίας. Η Adnow.com δεν φέρει καμιά ευθύνη για την απόδοση των φόρων επί των κερδών σας από αυτήν, και συμφωνείτε πως η καταβολή των φόρων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο υπ’ ευθύνη σας, και σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της χώρας διαμονής σας.

Ο υπολογισμός των στατιστικών και των πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των προβολών, κλικ, ενεργειών και του υπολοίπου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την Adnow.com και δεν αποτελεί αντικείμενο προς διαπραγμάτευση ή συζήτηση.

Πολιτική αποζημιώσεων

Η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόνο με αποστολή γραπτού μηνύματος στο refund@adnow.com και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

•Η διαφημιστική καμπάνια δεν μπορεί να ξεκινήσει λόγω της ασυμφωνίας των διαφημιστικών υλικών με την ισχύουσα νομοθεσία ή της χαμηλής ποιότητάς τους.

•Ο διαφημιστής μπορεί να ζητήσει την πρόωρη λήξη της διαφημιστικής του καμπάνιας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ζητήσει το κλείδωμα όλων των διαφημίσεων και τη λήξη της καμπάνιας, στέλνοντας τη σχετική αίτηση στο refund@adnow.com.

Το μέγεθος της αποζημίωσης θα είναι ίσο με το ανεκμετάλλευτο υπόλοιπο της καμπάνιας, που υπολογίζεται από το σύστημα της Adnow.

Η αίτηση για αποζημίωση θα θεωρείτε έγκυρη και θα τίθεται σε επεξεργασία μόνο εφόσον θα έχει σταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε κατά την εγγραφή.

Η αίτηση για αποζημίωση δεν θα γίνει δεχθεί στην περίπτωση που ο διαφημιστής παραβιάσει τους όρους χρήσης, πολιτική απορρήτου ή άλλους κανόνες λειτουργίας που έχουν συμφωνηθεί από τις συμμετέχουσες πλευρές.

Αποποίηση ευθυνών

Σε καμία περίπτωση η Adnow.com δεν φέρει ευθύνη για την αδιάκοπη λειτουργία της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να διεξάγει εργασίες συντήρησης. Σε καμιά περίπτωση η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες των εκδοτών. Παρόλα αυτά η Adnow.com διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αποκλίσει οποιονδήποτε εκδότη χωρίς να δώσει εξηγείς και διακόπτοντας τις πληρωμές, στην περίπτωση που αυτός βρεθεί ύποπτος για παραβίαση κανονισμών της ιστοσελίδας και της διαφημιστικής καμπάνιας. Η Adnow.com μπορεί επίσης να αποκλίσει και οποιονδήποτε διαφημιστή, στην περίπτωση που μάθει για την παραβίαση από αυτόν δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, όσον αφορά το περιεχόμενο των διαφημιστικών υλικών, καθώς και στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών εκ μέρους του.

Στατιστικά προβολών και κλικ των διαφημίσεων αναρτημένων μέσω της ιστοσελίδας κρίνονται ως τα μόνα έγκυρα.

Ανωτέρα βία

Καμία από τις πλευρές δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε άλλη για την άρνηση ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανόμενων αλλά όχι περιοριζόμενων σε πυρκαγιές, τυφώνες, πολέμους, κυβερνητικές ενέργειες, απεργίες, σεισμούς, φυσικές καταστροφές, ή οποιαδήποτε άλλα αίτια που προκύψουν πέραν του εύλογου ελέγχου της εν λόγω πλευράς.

Η Adnow.com διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει τους όρους του παρόντος κανονισμού. Οι αλλαγές ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.