Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για εκδότες

Που πρέπει να τοποθετήσω το αρχείο ελέγχου;

Το αρχείο ελέγχου θα πρέπει να τοποθετηθεί στη ρίζα της ιστοσελίδας σας, δηλαδή να βρίσκεται στη διαδρομή «url της ιστοσελίδας σας/test_file.txt». Προσέξτε το αρχείο ελέγχου να έχει την κατάληξη «.txt».