Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για εκδότες

Πόσες σελίδες επιτρέπεται να προσθέσω στο σύστημα;

Μπορείτε να προθέσετε όσες ιστοσελίδες θέλετε, αλλά στην περίπτωση που σκοπεύετε να προσθέσετε ταυτόχρονα πάνω από εκατόν ιστοσελίδες επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μέσω του μενού «ΤΙΚΕΤ» του λογαριασμού σας. Επίσης, εάν έχετε μια ιστοσελίδα με διαφορετικά ονόματα, δεν χρειάζεται να τα προσθέτετε στο σύστημα όλα – αρκεί να προσθέσετε την κύρια και να στείλετε τη λίστα με τα υπόλοιπα ονόματα στον προσωπικό σας βοηθό, ώστε να τις προσθέσει σε aliases της κύριας (μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους διαφημιστικούς κώδικες από την κύρια ιστοσελίδα σε όλους τους κλώνους της, αντί να φτιάχνετε για αυτούς ξεχωριστούς κώδικες).