Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για εκδότες

Τι κάνει το JS βίντζετ (δημιουργικό);

Το διαφημιστικό βίντζετ της Adnow προτείνει στους επισκέπτες προϊόντα, υπηρεσίες και συμβουλές περιεχομένου, βάση του ιστορικού προβολών και της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς.