Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για εκδότες

Τι κάνω όταν έχω προσθέσει τον Javascript κώδικα στην ιστοσελίδα μου, αλλά οι διαφημίσεις σας δεν εμφανίζονται;

Ελέγξτε πως μέσα στον κώδικα της ιστοσελίδας σας το μικρότερο κομμάτι του δικού μας κώδικα τοποθετήθηκε πάνω από το μεγαλύτερο, πως και οι δυο τους βρίσκονται ανάμεσα στα tags «body» (δηλαδή στο κύριο σώμα του κώδικα της ιστοσελίδας σας), πως έχετε αντιγράψει πλήρως και τα δυο μέρη του κώδικα και πως έχετε απενεργοποιημένα όλα τα antiadblock προγράμματα στον περιηγητή σας. Εάν ύστερα από αυτό το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μέσω του μενού «ΤΙΚΕΤ» του λογαριασμού σας.