Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για εκδότες

Θα πρέπει να ξαναπεράσω τον κώδικα στην ιστοσελίδα μου εάν αλλάξω τις ρυθμίσεις του;

Όχι, δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο – οι αλλαγές θα ισχύσουν αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά.