Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για εκδότες

Ποια είναι η καλύτερη τοποθεσία για τα δημιουργικά της Adnow στην ιστοσελίδα μου;

Μπορείτε να δοκιμάσετε να βάλετε για ένα πλήρες 24ωρο στις εσωτερικές σελίδες κολλητά κάτω από τα άρθρα ένα δημιουργικό με 4x1, μετά 4x2, μετά 4x3, μετά 4x4 εικονίδια και να σταματήσετε στο συνδυασμό που θα σας φέρνει το υψηλότερο CTR. Η 2η καλύτερη επιλογή στην περίπτωσή μας είναι ένα δημιουργικό με 4x1 εικονίδια στην αρχή ή στη μέση του άρθρου, καθώς και τα πλευρικά μπάνερ (σε επιτραπέζια έκδοση ιστοσελίδας) που δεν φεύγουν με scrolling, αλλά μένουν ορατά όλη την ώρα. Σε όλα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Adaptive block», - για να προσαρμόζονται στο μέγεθος της οθόνης στα κινητά. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε ιστοσελίδας, η επιλογή «Adaptive block» στα κινητά δεν λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα το μπάνερ μας να μην εμφανίζεται σε 2 στήλες, αλλά σε μια, με τεράστια εικονίδια. Στην περίπτωση αυτή, εάν έχετε φορητή έκδοση ιστοσελίδας, δημιουργείστε για αυτήν ένα μπάνερ με 2x4 εικονίδια, με μέγεθος εικονιδίων 140. Εάν δεν έχετε ξεχωριστή έκδοση ιστοσελίδας σας για κινητά, φτιάξτε ένα ξεχωριστό δημιουργικό, όπως περιγράφεται παραπάνω, και επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μέσω του μενού «ΤΙΚΕΤ», ζητώντας να εμφανίζεται μόνο στα κινητά, ενώ η επιτραπέζια έκδοση να εμφανίζεται μόνο σε desktop PC.