Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για διαφημιστές

Τι είναι το Real Time Bidding και πως λειτουργεί;

RealTime Bidding είναι η πιο αξιοκρατική μέθοδος αγοραπωλησίας ψηφιακού περιεχομένου, καθώς δίνει στους ιδιώτες τη δυνατότητα διαμόρφωσης και ελέγχου των προσφερόμενων τιμών, σ’ αντίθεση με το τμήμα πωλήσεων, που διαμορφώνει τις τιμές μόνο του. Επιπλέον, αυτή η πλατφόρμα προσφέρει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων στόχευσης του κοινού σε πραγματικό χρόνο, βάση της καταναλωτικής του συμπεριφοράς και των προτιμήσεών του.