Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για διαφημιστές

Σε πόση ώρα ολοκληρώνεται ο έλεγχος του δημιουργικού;

Συνήθως ο έλεγχος των δημιουργικών (διαφημιστικών βίντζετ) διαρκεί 1 με 3 ώρες τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι 10 ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Συνεπώς, φροντίστε να προσθέτετε το διαφημιστικό υλικό στο λογαριασμό σας τουλάχιστον μια ημέρα πριν το ξεκίνημα της διαφημιστικής σας.