Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Για διαφημιστές

Ποια είναι η πολιτική ακύρωσης της διαφημιστικής καμπάνιας;

Εάν διαφημιστής αποφασίσει να ακυρώσει τη διαφημιστική του καμπάνια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης, και η καμπάνια θα σταματήσει, ανεξάρτητα από το λόγω που το ζητήσετε, με επιστροφή πίσω στο διαφημιστή όλου του ανεξόφλητου ποσού.